Fonomo2017 - teaser

Tak brzmi i wygląda nasz tegoroczny teaser.