FONOMO Music & Film Festival
      16-19.10.2019 Bydgoszcz

Przekraczając granice krajów oraz gatunków sztuki, i poszerzamy horyzonty, i dostrzegamy wartość własnych korzeni. Z jednej strony fascynuje nas różnorodność, zjawiska interdyscyplinarne, wielostronnie ubogacający dialog, z drugiej strony interesują nas rzeczywistość dźwiękowa i obrazowa, same w sobie. To wszystko razem skłania do zwróćenia szczególnej uwagi na subtelne związki pomiędzy dźwiękiem i obrazem, muzyką i filmem, operą i kinem kreacyjnym a jednocześnie na osobowości twórców z regionu, Polski, jak i spoza kraju, na ich wrażliwości, zawodowe wybory, spotkania i wynikające z nich wzajemne inspiracje.


Facebook 

Twitter

Instagram


Organizator

Fundacja Nowa Sztuka Wet Music

ul. Gdańska 35/22

85-006 Bydgoszcz


Zespół

Szymon Idczak, Dorota Krupa, Artur Maćkowiak, Anna Niestatek, Krzysztof Ostrowski, Weronika Płaczek


Promocja

Kuba Ignasiak


Oprawa graficzna

Dagny & Daniel Szwed

www.moonmadness.eu


Tłumaczenia

Maciej Wacław


Edycja i korekta

Radek Dziubek