Po FONOMO

Dziękujemy za kolejną edycję FONOMO. Tym którzy przyszli i zechcieli z nami spędzić czas, artystom, zaproszonym gościom, partnerom oraz wszystkim tym, którzy z nami pracowali, nas wspierali i przyczynili się do tego, że ten festiwal mógł się po raz czwarty odbyć. Mamy nadzieję spotkać się w Wami wszystkimi za rok.